NOWOŚCIPrzetwornik uniwersalny T836

Przetwornik uniwersalny: T836


T836 przetwarza wybrany standardowy sygnał analogowy (0÷20mA, 4÷20mA, 0÷10V) na identyczny lub inny standardowy sygnał analogowy zachowując separację galwaniczną pomiędzy obwodami. Zasilanie modułu (24V=) jest również odizolowane galwanicznie od wejścia i wyjścia. Napięcie probiercze izolacji wynosi 2kV. Przetwornik jest w pełni analogowy, wyposażony w wydajną przetwornicę napięcia stałego o niskich szumach co zapewnia bardzo dobrą jakość sygnału przy małym poborze prądu zasilającego (poniżej 35mA przy wysterowaniu wyjścia na poziomie 20mA). Fabryczna kalibracja zapewnia utrzymanie deklarowanej dokładności 0.1% dla dowolnej kombinacji zakresów we/wy.

Przetwornik uniwersalny T836   Karta katalogowa T836 (140kB)


Separator 4÷20mA i komunikacji HART

Podwójny separator 4÷20mA, T924H2


T924H2 zawiera dwa niezależne bloki sygnałowe odwzorowujące prąd wejściowy 4÷20 mA na identyczny, znormalizowany sygnał prądowy z błędem przetwarzania nie większym niż 0.1% i rozdzielające galwanicznie obwody wyjściowe od obwodów wejściowych. Oprócz odwzorowania wolnozmiennego sygnału analogowego każdy kanał separatora pozwala na dwukierunkowe przekazywanie sygnałów z modulacją FSK, np. BELL 202 stosowaną m.in. w komunikacji HART®.

Zarówno część wejściowa jak wyjściowa każdego z kanałów separatora została zaprojektowana jako pasywna – to znaczy obie są zasilane z odpowiedniego sygnału analogowego 4÷20 mA. W takiej konfiguracji separator współpracuje z aktywnym źródłem prądu podłączonym do wejścia i steruje prądem wyjściowym poprzez zmiany rezystancji wyjścia. Separator zapewnia filtrację niepożądanych zakłóceń spoza zakresu częstotliwości kanału komunikacyjnego a sam nie wprowadza żadnych zakłóceń ze względu na brak wewnętrznej przetwornicy DC/DC.

Separator 4÷20mA HART T924H2   Karta katalogowa separatora T924H2 (100kB)

Przetwornik programowalny T1290

Przetwornik programowalny T1290

Przetwornik odwzorowuje wartość skuteczną napięcia przemiennego o częstotliwości sieci energetycznej (plus harmoniczne) z zakresu (typowo) 0÷10V na sygnał 4÷20mA. Dzięki wysokiej rezystancji wejściowej może być stosowany w instalacjach ochrony katodowej. Analogowe wyjście przetwornika, w postaci standardowego sygnału automatyki 4÷20mA, jest galwanicznie separowane od wejścia. Przetwornik nie posiada dodatkowych zacisków zasilania, ponieważ cała energia niezbędna do jego zasilania pochodzi ze spadku napięcia na zmiennej rezystancji wyjścia. Możliwe jest prawie dowolne kształtowanie charakterystyki przejściowej przetwornika. Sposób przekształcenia sygnału można zadać tabelarycznie lub podając współczynniki szeregu potęgowego. Użytkownik ma też możliwość zmiany ustawień wbudowanych filtrów cyfrowych oraz regulacji zera i wzmocnienia w granicach ±2%.

Przetwornik programowalny T1290   Karta katalogowa przetwornika T1290 (160kB)

Separator 4÷20mA i komunikacji HART

Separator 4÷20mA, T824H


Separator T824H zawiera blok sygnałowy odwzorowujący prąd wejściowy 4÷20 mA na identyczny, znormalizowany sygnał prądowy z błędem przetwarzania nie większym niż 0.1% oddzielając galwanicznie obwód wyjściowy od obwodu wejściowego. Oprócz odwzorowania wolnozmiennego sygnału analogowego separator pozwala na dwukierunkowe przekazywanie sygnałów z modulacją BELL 202 stosowaną m.in. w komunikacji HART®. Separator zawiera też blok zasilania - izolowaną od wejścia i wyjścia przetwornicę DC/DC, która może służyć do zasilania przetwornika podłączonego na wejściu, i/lub przekształcić wyjście separatora w aktywne źródło prądowe.

Do wejść separatora można podłączyć przetworniki dwu-, trzy- i cztero-przewodowe a wyjście może pracować jako pasywne lub aktywne. Separator może też wprowadzić izolację galwaniczną pomiędzy sterownik (podłączony do wejścia) i urządzenie wykonawcze sterowane prądem 4÷20 mA (podłączone do wyjścia). Separator nie tylko nie wprowadza tłumienia sygnału komunikacji cyfrowej ale też zapewnia filtrację niepożądanych zakłóceń spoza zakresu częstotliwości kanału komunikacyjnego.

Separator 4÷20mA HART T824H   Karta katalogowa separatora T824H (100kB)

Separator T924s-PS

Separator T924s-PS

Separator pasywny można wtrącić pomiędzy nadajnik i odbiornik sygnału po prostu rozcinając przewody, ponieważ separator taki pobiera energię z sygnału - w tym wypadku wyjściowego - i przekazuje jej znaczną część na drugą stronę bariery galwanicznej - tutaj na wejście. Separator T924s-PS może więc zasilić przetwornik dwuprzewodowy podłączony do wejścia odwzorowując na wyjściu prąd obwodu wejściowego. Energia zużyta wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia (< 4V), który należy dodać do spadku napięć w obwodzie. Dla przykładu, zakładając napięcie zasilania obwodu wyjściowego równe 24V i wyjściowy rezystor pomiarowy 50Ω, pozostaje ok. 19V na zasilanie przetwornika dwuprzewodowego podłączonego do wejścia (dla IWE = IWY = 20mA).

Separator T924s-PS   Karta katalogowa przetwornika T924s-PS (130kB)


Razem z separatorami T924sP i przetwornikami T924s nowe separatory umożliwiają kompleksowe rozwiązanie separacji sygnałów wchodzących i wychodzących z/do obiektu w oszczędzających miejsce, wąskich obudowach.

T924s
T924s
T924sP
T924sp
T924s-PS
T924s-PS
Przetwornik potencjometru T940

Przetwornik potencjometru T940

Moduł T940 przetwarza ustawienie potencjometru podłączonego do wejścia (np. potencjometru liniowego, przeznaczonego do pomiaru położenia i przemieszczenia) na sygnał 4÷20mA. Przetwornik jest zasilany z wyjściowej pętli prądowej wymuszając przepływ prądu propor­cjonalny do sygnału wejściowego. Dwa potencjometry regulacyjne dostępne od czoła przetwornika (umieszczone pod przezroczystą klapką) pozwalają na kompen­sację niedoskonałości zewnętrz­nego potencjometru (niezerową rezystancję pomiędzy suwakiem i pozostałymi kontaktami w skrajnych położeniach) lub niezerowej rezystancji przewodów doprowadzających. Możliwa jest regulacja zera i wzmocnienia w zakresie ±5%. Opis na obudowie wskazuje pozycję potencjometrów regulacyjnych.

Przetwornik potencjometru T940   Karta katalogowa przetwornika T940 (150kB)

Zadajnik napięcia AB119

Zadajnik napięcia AB119

Napięcie wyjściowe zadajnika jest ustawiane pokrętłem enkodera co pozwala zarówno na precyzyjne ustawianie napięcia (skok minimalny 10mV) jak i na szybkie zmiany sygnału wyjściowego bowiem szybkość zmian napięcia zależy od szybkości operowania pokrętłem enkodera. Dwucyfrowy wyświetlacz LED o regulowanej jasności informuje o wartości napięcia wyjściowego. Przyciśnięcie pokrętła enkodera powoduje wyświetlanie tylko ułamkowej wartości napięcia (dwóch miejsc po przecinku) i redukuje skok regulacji ze 100 do 10 mV. Napięcie wyjściowe odwzorowuje nastawę z dużą dokładnością (0.05% w temperaturze pokojowej). Stan sygnału wyjściowego jest zapamiętywany, więc wyłączenie zasilania nie skutkuje utratą nastawy.

Zadajnik napięcia AB119   Karta katalogowa zadajnika AB119 (160kB)

Separator pasywny T924P1

Separator pasywny T924P1

Wersja separatora pasywnego mieszcząca się w obudowach instalacyjnych. Separator pasywny można wtrącić pomiędzy nadajnik i odbiornik sygnału po prostu rozcinając przewody, ponieważ separator taki pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część do odbiornika. Strata energii wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia (3.1V), który należy dodać do spadku napięcia na oporności wewnętrznej odbiornika.

Separator pasywny T924P1   Karta katalogowa separatora T924P1 (100kB)

Potrójny separator pasywny T924P3

Potrójny separator pasywny T924P3

Separator pasywny można wtrącić pomiędzy nadajnik i odbiornik sygnału po prostu rozcinając przewody, ponieważ separator taki pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część do odbiornika. Strata energii wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia (3.1V), który należy dodać do spadku napięcia na oporności wewnętrznej odbiornika. T924P3 zawiera w jednej obudowie trzy niezależne separatory pasywne, izolowane od siebie nawzajem. Mimo że trudno o lepsze parametry techniczne, w przeliczeniu na kanał pomiarowy jest to najbardziej ekonomiczna wersja separatora na rynku.

Separator pasywny T924P3   Karta katalogowa separatora T924P3 (100kB)

Przetworniki uniwersalne T837,T838

Przetworniki uniwersalne: T837 i T838


T837 i T838 przetwarzają wybrany standardowy sygnał analogowy (0÷20mA, 4÷20mA, 0÷10V lub 1÷5V) na identyczny lub inny standardowy sygnał analogowy zachowując separację galwaniczną pomiędzy obwodami. Zasilanie modułów (24V=) jest również odizolowane galwanicznie od wejścia i wyjścia. Napięcie probiercze izolacji wynosi 2kV. Poziom sygnału wejściowego jest obrazowany barwą świecenia diody LED – przechodzącą płynnie od zielonej przy minimalnym poziomie, do czerwonej przy maksymalnym. Dzięki dużej rozdzielczości (0.5µA lub 250µV) i małym szumom sygnał wyjściowy wiernie odtwarza stan wejścia. Wszystkie zakresy sygnałowe są fabrycznie skalibrowane, co w połączeniu z niskim współczynnikiem temperaturowym (typ. ±30ppm/ºC) zapewnia dokładne przetwarzanie sygnału w szerokim zakresie temperatur otoczenia, bez względu na wybór kombinacji sygnałów. Zastosowanie wydajnej przetwornicy oznacza mały pobór prądu zasilającego (poniżej 25mA przy wysterowaniu wyjścia na poziomie 20mA dla T837).

Przetwornik T838 został dodatkowo wyposażony w wejście zasilające podłączany do niego przetwornik z pasywnym wyjściem 4÷20mA.

Przetwornik uniwersalny T837   Karta katalogowa T837 (410kB)

Przetwornik uniwersalny T838   Karta katalogowa T838 (420kB)

Potencjometr cyfrowy T818M

Potencjometr cyfrowy T818M


Moduł T818M pełni rolę potencjometru cyfrowego umożliwiając kontrolę wybranego standardowego sygnału analogowego za pomocą dwóch kontaktów zwiernych, np. przycisków chwilowych. Zwarcie jednego z nich powoduje zmianę sygnału (narost lub opadanie) ze stałą szybkością. Szybkość zmian może być wybierana spośród szeregu praktycznych wartości. Dzięki dużej rozdzielczości (0.5µA lub 250µV) sygnał wyjściowy zmienia się płynnie nawet przy małych szybkościach. Aktualny poziom sygnału wyjściowego jest obrazowany barwą diody LED – od zielonej przy minimalnym poziomie, do czerwonej przy maksymalnym. Zasilanie modułu (24V=) jest odizolwane galwanicznie od wejść sterujących i wyjścia. Napięcie probiercze izolacji wynosi 2kV. Stan sygnału wyjściowego jest zapamiętywany, więc wyłączenie zasilania nie skutkuje utratą nastawy.

Potencjometr cyfrowy T818M   Karta katalogowa T818M (95kB)

Sygnalizator przekroczeń T1585

Sygnalizator przekroczeń T1585


T1585, włączony w pętlę prądową 4÷20mA sygnalizuje przekroczenie zadanego progu zwarciem wyjścia. Użytkownik może zaprogramować próg załączania w zakresie 3.5÷21mA oraz histerezę w granicach 0.05÷5mA. Możliwa jest także negacja wyniku porównania, tzn. wyjście może być zwierane poniżej, a nie powyżej progu załączania. Możliwe jest też dostosowanie progu załączania na obiekcie wykorzystując przycisk zamontowany pod osłoną czołową. Przekroczenie progu załączenia jest sygnalizowane świeceniem diody LED.

Sygnalizator przekroczeń T1585   Karta katalogowa sygnalizatora T1585 (60kB)

Separator binarny T885s

Separator binarny T885s


Separator binarny T885s może być wykorzystany do separacji sygnałów logicznych od 0/5V do 0/24V, sterowania przekaźnikiem lub załączania innych urządzeń wykonawczych niewielkiej mocy. Separator sprawdza poziom napięcia na wejściu ograniczając prąd wejściowy do ok. 3mA. Uzyskaną informacja zostaje przekazana poprzez barierę galwaniczna do wyjścia. Przekroczenie wejściowego progu załączenia jest sygnalizowane świeceniem diody LED.

Separator binarny T885s   Karta katalogowa sygnalizatora T885s (65kB)

Wskaźnik P1224N

Do serii programowalnych wskaźników panelowych P1224 został dodany wskaźnik w obudowie naściennej, P1224N, którego sposób działania i parametry są identyczne z miernikiem P1224L.


P1224NKarta katalogowa miernika P1224N (56kB)

Wskaźnik P1224L2

Dostępny też jest miernik panelowy P1224L2 będący wersją programowalnego wskaźnika P1224L wyposażoną w pasywne (stanowiące zmienną rezystancję) źródło prądu 4÷20mA odzwierciedlające wyświetlany (przetworzony lub bezpośredni) wynik pomiaru i galwanicznie odizolowane od wejścia.

Wskaźnik P1224L2Karta katalogowa miernika P1224L2 (75kB)

Podobnie jak inne wskaźniki serii P1224, oba nowe wskaźniki włącza się szeregowo w pętlę prądową, bez potrzeby dodatkowego zasilania a czterocyfrowy wyświetlacz LED umożliwia przedstawianie wartości od -1999 do 9999 z odpowiednio ustawioną kropką dziesiętną. Wysokość cyfr wyświetlacza w obu wskaźnikach wynosi 20mm.

Programowalny przetwornik temperatury T1547

T1547 - programowalny przetwornik temperatura/4÷20mA

Programowalny przetwornik temperatury T1547   Karta katalogowa przetwornika T1547 (137kB)


Program konfiguracyjny   Program do konfiguracji przetworników serii T1500, (400kB)

Koncentrator T1214

Koncentrator T1214 i przetworniki T1239i, T1249i

T1214 to koncentrator przeznaczony do zbierania wyników pomiarów przetworników temperatury, T1249i, lub przetworników sygnałów analogowych automatyki, T1239i, i udostępniania ich po łączu cyfrowym w standardzie RS485 używając protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Opierając się na popularnych przetwornikach serii T1200, opracowano ich wersje o jeszcze większej stabilności temperaturowej (poniżej 30ppm/°C) umożliwiając tworzenie wielokanałowych systemów precyzyjnego pomiaru temperatury uzupełnianych pomiarami sygnałów prądowych lub napięciowych z innych typów przetworników.

Połączenia koncentratora z przetwornikami są dwuprzewodowe. Jednym z przewodów jest doprowadzana masa sygnału, a drugi służy zarówno do przekazania zasilania, jak i komunikacji. W związku z tym, jeśli przetworniki są zgrupowane w jednym miejscu, masy wyjść przetworników mogą być zwarte lokalnie, a liczba przewodów połączeniowych z koncentratorem zredukowana z 2n do n+1 (liczba przetworników n=1÷8). Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, poszczególne przetworniki mogą być oddalone od koncentratora nawet o kilkanaście metrów.

Koncentrator T1214   Karty katalogowe koncentratora T1214 i przetworników T1239i, T1249i

Separator pasywny T924sP

Separator pasywny T924sP

Separator pasywny można wtrącić pomiędzy nadajnik i odbiornik sygnału po prostu rozcinając przewody. Separator pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część do odbiornika. Strata energii wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia (3.1V), który należy dodać do spadku napięcia na oporności wewnętrznej odbiornika.

Separator pasywny T924sP   Karta katalogowa separatora T924sP (53kB)

Mierniki panelowe P1224 i P1224L są w pełni programowalnymi miernikami standardowego sygnału 4÷20mA z wyświetlaczem LED umożliwiającym przedstawianie wartości od -1999 do 9999 z odpowiednio ustawioną kropką dziesiętną. Wysokość cyfr wyświetlacza wynosi 10mm dla miernika P1224 i 20mm dla P1224L. Miernik włącza się szeregowo w pętlę prądową, bez potrzeby dodatkowego zasilania. Maksymalny spadek napięcia na mierniku wynosi 3.8V przy sygnale wejściowym 20mA. Program konfiguracyjny, wspólny dla nowej serii mierników, umożliwia konfigurację filtrów wejściowych i sposobu przekształcenia sygnał Dostępne są przekształcenia: liniowe, szeregiem potęgowym i funkcją stabelaryzowaną przez użytkownika. Program można pobrać korzystając z linku na tej stronie. Pomiary wykonywane są z dokładnością lepszą niż 0.1%. W trybie wyświetlania bezpośrednio wartości mierzonego prądu zakres pomiarowy (standardowo 3.75÷21.75mA) rozszerza się do 1.5÷22mA.

Mierniki panelowe P1224 i P1224L

Program konfiguracyjny   Program do konfiguracji mierników serii P1200, (400kB)


Miernik panelowy P1224   Karta katalogowa miernika P1224 (56kB)


Miernik panelowy P1224L   Karta katalogowa miernika P1224L (56kB)

Przetwornik sygnałów automatyki T1239

Przetwornik sygnałów automatyki T1239

Jest to w pełni programowalny przetwornik standardowych sygnałów napięciowych i prądowych stosowanych w automatyce. Zakres wejściowy dobiera się jako podzakres -11÷11V lub -22÷22mA. Przetwornik jest zasilany z wyjściowej pętli prądowej 4÷20mA. Program konfiguracyjny, wspólny dla wszystkich przetworników serii T1200, umożliwia też konfigurację filtrów i sposobu przekształcenia sygnału. Dostępne są przekształcenia: liniowe, szeregiem potęgowym i funkcją stabelaryzowaną przez użytkownika. Program można pobrać korzystając z linku na tej stronie. Przetwornik zapewnia separację galwaniczną pomiędzy wyjściem a wejściem (napięcie probiercze 2kV) i przetwarzanie z dokładnością 0.05%. Jest też wyposażony w nadajnik podczerwieni umożliwiający współpracę z PDA.

Programowalny przetwornik T1239   Karta katalogowa przetwornika T1239 (155kB)


Program konfiguracyjny   Program do konfiguracji przetworników serii T1200, (430kB)

T1249(R) - programowalny przetwornik temperatura/4÷20mA

programowalny przetwornik temperatury T1249 programowalny przetwornik temperatury T1249R

Programowalny przetwornik T1249   Karta katalogowa przetwornika T1249 (227kB)

Program konfiguracyjny   Program do konfiguracji przetworników serii T1200, (430kB)

przetworniki sygnałowe T92Xs

T921s, T924s, T967s - przetworniki sygnałowe I,V/4÷20mA

T921s przetwarza sygnał 0÷20mA na 4÷20mA, T924s separuje sygnał 4÷20mA działając prawidłowo już od ok. 1.5mA, a T967s może być wykorzystany jako przetwornik sygnału 0÷10V na 4÷20mA.

Separator T924s   Karta katalogowa separatora T924s (180kB)

Początek stronyPoczątek strony        Strona głównaStrona główna
Copyright © 1999- by CCIBA®