Oferta > Separatory i przetworniki sygnałowe > 4÷20mA / 4÷20mA


Separatory i przetworniki sygnałowe 4÷20mA / 4÷20mAPrzetwornik T924s


Przetwornik T924s Przetworniki 4-20mA/4-20mA

Separator T924sKarta katalogowa

Wyjście przetwornika stanowi pasywne źródło prądu (zmieniające rezystancję aby regulować przepływ prądu i wykorzystujące część prądu do zasilania). Przetwornik T924s nie posiada wbudowanej przetwornicy przekazującej energię z wyjścia do części wejściowej, nie może więc być źródłem jakichkolwiek zakłóceń elektromagnetycznych, czy też szumów przedostających się na linie sygnałowe. Część wejściowa przetwornika czerpie energię z wejściowego sygnału 4÷20mA powodując spadek napięcia 1.7V przy wartości sygnału równej 20mA co obrazuje poniższy wykres.

Separator T924s

Rezystancja wejściowa w standardowych rozwiązaniach wynosi ok. 50Ω co, jak łatwo obliczyć, wywołuje spadek napięcia rzędu 1V dla 20mA. Przetwornik T924s wykorzystuje do pomiaru prądu wejściowego rezystor 10Ω a pozostałe kilka mW mocy pobranej z sygnału zużywa na zasilanie. Mimo to, zaczynając od poziomu ok. 1.5mA sygnał wejściowy jest poprawnie odtwarzany na wyjściu. Jak wszystkie nasze przetworniki, T924s jest również wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe. Sposób podłączenia przetwornika:

T924s

UWAGA: Separatory T924s dostępne są w dwóch wykonaniach - z zaciskami śrubowymi (T924s-1) i zaciskami sprężynowymi (T924s-2). Przy zamawianiu należy podać pełny symbol.
Separator pasywny T924sP


Separator T924sP Separatory 4-20mA/4-20mA

Separator, wtrącony pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem sygnału, pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część do odbiornika działając na zasadzie transformatora prądu stałego. Strata energii wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia, który należy dodać do spadku napięcia na oporności wewnętrznej odbiornika.
W przeciwieństwie do wielu innych separatorów tego typu, T924sP jest wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe ograniczające prąd wejściowy (i tym samym wyjściowy) do ok. 25mA.

Separator T924sPKarta katalogowa
T924sp

UWAGA: Separatory T924sP dostępne są w dwóch wykonaniach - z zaciskami śrubowymi (T924sP-1) i zaciskami sprężynowymi (T924sP-2). Przy zamawianiu należy podać pełny symbol.
Separator pasywny T924s-PS


Separator T924s-PS Separatory 4-20mA/4-20mA

Jak inne separatory pasywne, T924s-PS można wtrącić pomiędzy nadajnik i odbiornik sygnału po prostu rozcinając przewody. Jednak, odwrotnie niż w przypadku prezentowanego powyżej T924sP, separator T924s-PS pobiera energię z sygnału wyjściowego i przekazuje jej znaczną część na drugą stronę bariery galwanicznej - na wejście. Separator T924s-PS może więc zasilić przetwornik dwuprzewodowy podłączony do wejścia odwzorowując na wyjściu prąd obwodu wejściowego. Energia zużyta wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia (< 4V), który należy dodać do spadku napięć w obwodzie. Dla przykładu, zakładając napięcie zasilania obwodu wyjściowego równe 24V i wyjściowy rezystor pomiarowy 50Ω, pozostaje ok. 19V na zasilanie przetwornika dwuprzewodowego podłączonego do wejścia (dla IWE = IWY = 20mA)
T924s-PS jest wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe ograniczające prąd wyjściowy do ok. 25mA.

Separator T924s-PSKarta katalogowa
T924s-PSSeparator pasywny T924P1


Separator T924P1 Separatory 4-20mA/4-20mA

Separator, wtrącony pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem sygnału, pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część do odbiornika działając na zasadzie transformatora prądu stałego. Strata energii wewnątrz separatora jest niewielka i przekłada się na dodatkowy spadek napięcia, który należy dodać do spadku napięcia na oporności wewnętrznej odbiornika.
Separator przetwarza prądy niemal od zera do ok. 25mA (ograniczenie wewnętrzne chroniące separator).

Obciążenie wyjścia separatora ma przewidywalny wpływ na jakość przetwarzania – odchyłka od nominalnego obciążenia (50Ω) powoduje zmianę nachylenia charakterystyki przetwarzania prowadząc do maksymalnego błędu -0.03% przy prądzie 20mA na każde 100Ω przyrostu rezystancji obciążenia. Maksymalna wartość rezystancji obciążenia to 750Ω.

Separator T924p1Karta katalogowa
T924p1Separatory pasywne T924P2 i T924P3


Separator T924P3 Separatory 4-20mA/4-20mA

Każdy z kanałów działa podobnie jak przedstawiony powyżej separator T924P1 - wtrącony pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem sygnału, pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część do odbiornika działając na zasadzie transformatora prądu stałego. Strata energii wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia, który należy dodać do spadku napięcia na oporności wewnętrznej odbiornika.
Separatory przetwarzają prądy niemal od zera do ok. 25mA (ograniczenie wewnętrzne chroniące separator).

Obciążenie wyjścia separatora ma przewidywalny wpływ na jakość przetwarzania - odchyłka od nominalnego obciążenia (50Ω) powoduje zmianę nachylenia charakterystyki przetwarzania prowadząc do maksymalnego błędu -0.03% przy prądzie 20mA na każde 100Ω przyrostu rezystancji obciążenia. Maksymalna wartość rezystancji obciążenia to 750Ω.

Separator T924P2Karta katalogowa T924P2
T924P3


Separator T924P3Karta katalogowa T924P3
T924P3Separator pasywny T924PP2 z dwoma wyjściami


Separator T924PP2 Separatory 4-20mA/4-20mA

Separator T924PP2 działa podobnie do T924P1 - czyli pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część, tym razem do dwóch odbiorników, działając na zasadzie transformatora prądu stałego. Strata energii wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia, który należy dodać do spadku napięcia na sumie oporności wewnętrznej odbiorników. Każde z wyjść jest odizolowane od siebie (i od wejścia). W tym rozwiązaniu rozwarcie jednego z wyjść powoduje rozwarcie wejścia, a więc także brak sygnału na drugim wyjściu. Możliwe jest jednak zamówienie wykonania separatora z zamontowanymi ograniczeniami spadku napięcia wyjściowego pozwalającymi na eliminację ryzyka utraty sygnału. Niezbędne jest w takim wypadku podanie stosowanej rezystancji obciążenia.

Separator przetwarza prądy niemal od zera do ok. 25mA (ograniczenie wewnętrzne chroniące separator).
Obciążenie wyjść separatora ma przewidywalny wpływ na jakość przetwarzania - odchyłka od nominalnego obciążenia (2×50Ω) powoduje zmianę nachylenia charakterystyki przetwarzania prowadząc do maksymalnego błędu -0.03% przy prądzie 20mA na każde 100Ω przyrostu sumy rezystancji obciążenia. Maksymalna wartość sumy rezystancji obciążenia to 750Ω.

Separator T924PP2Karta katalogowa
T924PP2

Separatory pasywne T924PS1 i T924PS2


Separator T924PS2 Separatory 4-20mA/4-20mA

Jak inne separatory pasywne, T924PS1 i każdy kanał T924PS2 można wtrącić pomiędzy nadajnik i odbiornik sygnału po prostu rozcinając przewody. Jednak w tym wypadku separator pobiera energię z sygnału wyjściowego i przekazuje jej znaczną część na drugą stronę bariery galwanicznej - na wejście. Separator T924PS1, jak i każdy z dwóch kanałów T924PS2 może więc zasilić przetwornik dwuprzewodowy podłączony do wejścia odwzorowując na wyjściu prąd obwodu wejściowego. Energia zużyta wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia (3.6V), który należy dodać do spadku napięć w obwodzie. Dla przykładu, zakładając napięcie zasilania obwodu wyjściowego równe 24V i wyjściowy rezystor pomiarowy 50Ω, pozostaje ponad 19V na zasilanie przetwornika dwuprzewodowego podłączonego do wejścia (dla IWE = IWY = 20mA).
Separatory są wyposażone w zabezpieczenia nadprądowe ograniczające prąd wyjściowy do ok. 25mA.

Separator T924PS1Karta katalogowa T924PS1
T924PS1


Separator T924PS2Karta katalogowa T924PS2
T924PS2Separator pasywny T924P


Separator T924P Separatory 4-20mA/4-20mA

Separator, wtrącony pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem sygnału, pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część do odbiornika działając na zasadzie transformatora prądu stałego. Strata energii wewnątrz separatora jest niewielka i przekłada się na dodatkowy spadek napięcia, który należy dodać do spadku napięcia na oporności wewnętrznej odbiornika.
Separator przetwarza prądy niemal od zera do ok. 25mA (ograniczenie wewnętrzne chroniące separator).

Separator T924pKarta katalogowa
T924pSeparator pasywny T924PS


Separator T924PS Separatory 4-20mA/4-20mA

Separator T924PS jest transformatorem prądu stałego przekazującym energię z wyjścia do podłączonego do wejścia przetwornika dwuprzewodowego, zachowując przy tym na wyjściu wartość prądu wymuszoną przez ten przetwornik. Działa więc jak prawdziwy separator - jest włączany w linię dwuprzewodową pomiędzy przetwornik a zasilanie wprowadzając izolację galwaniczną a jednocześnie pozwalając na przekaz energii z wyjścia na wejście. Strata energii wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia, który należy dodać do spadku napięcia na oporności obciążenia RL. Napięcie jakie pozostaje do dyspozycji przetwornika podłączonego na wejściu jest równe napięciu zasilania (na wyjściu separatora) pomniejszonego o spadki napięcia na obciążeniu (RL) i na separatorze.

Separator T924psKarta katalogowa
T924psPrzetwornik T823, T824 (T724)


Przetwornik T824 Przetworniki 4-20mA/4-20mA

Przetwornik T724 jest ekonomiczną wersją przetwornika T824. Oszczędności nie dotyczą parametrów technicznych a jedynie zabezpieczeń nadprądowych i nadnapięciowych chroniących moduły przed zakłóceniami zewnętrznymi i pomyłkami montażowymi.

Przetwornik T824Karta katalogowa
T824Przetwornik T863


Przetwornik T863 Przetworniki 4-20mA/4-20mA

Przetwornik jest zasilany od strony wejścia z aktywnym wyjściem prądowym. Błąd przetwarzania, w zależności od wersji wykonania, nie przekracza 0.1% lub 0.2%.
Sposób podłączenia przetwornika:

Przetwornik T863Karta katalogowa
T863Przetwornik T923, T924 (T624)


Przetwornik T924 Przetworniki 4-20mA/4-20mA

Przetwornik T624 jest ekonomiczną wersją przetwornika T924. Oszczędności nie dotyczą parametrów technicznych a jedynie zabezpieczeń nadprądowych i nadnapięciowych chroniących moduły przed zakłóceniami zewnętrznymi i pomyłkami montażowymi.

Przetwornik T924Karta katalogowa
T924
Początek stronyPoczątek strony        WsteczWstecz
Copyright © 1999- by CCIBA®