Oferta > Zasilacze i regulatory


Zasilacze i regulatory


Regulator napięcia T800


Regulator napięcia T800 Regulator napięcia T800

Moduł o symbolu T800 jest szeregowym regulatorem napięcia zawierającym prostownik, filtr i scalony regulator napięcia o wydajności 500mA oraz bezpiecznik. Może on być stosowany do zasilania elementów automatyki z sieci energetycznej za pośrednictwem dodatkowego transformatora 220V~ / 24V~ (z jednego transformatora może być zasilanych kilka regulatorów).

T800Karta katalogowa
T800Regulator spadku napięcia T801


Regulator spadku napięcia T801 Regulator spadku napięcia T801

T801 jest regulatorem spadku napięcia włączanym szeregowo pomiędzy źródło napięcia a obciążenie. Spadek napięcia stałego jest ustawiany potencjometrem w granicach 12÷21.5V. Moduł jest przeznaczony do zasilania elementów automatyki wymagających obniżonego (w stosunku do np. 24V) napięcia zasilania.

T801Karta katalogowa
T801Przetwornica T802


Przetwornica T802 Przetwornica T802

Przetwornica przeznaczona jest do zasilania pojedynczego przetwornika pomiarowego, gdy wymagane jest separowanie obwodu od istniejącego zasilania 24V. Oprócz zabezpieczeń nadprądowych i termicznych, przetwornica zawiera dodatkowy stabilizator napięcia wyjściowego.

T802Karta katalogowa
T802Zasilacze T803, T804, T805


Zasilacze T803, T804, T805 Zasilacze T803, T804, T805
T803_5Karta katalogowa

Zasilacze T803, T804, T805 dostarczają stabilizowanego napięcia stałego, odpowiednio 5V, 12V i 24V, z wydajnością prądową 0.4, 0.2 i 0.1A. Napięcie probiercze izolacji galwanicznej wynosi 2kV. Ze względu na wydzielaną moc cieplną zasilacz należy montować na szynie z odstępem min. 15mm od innych modułów.
Zasilacz T805i, T805i-4


Zasilacz T805i Zasilacz T805i

Zasilacz T805i jest impulsową wersją zasilacza T805. Ze względu na wysoką sprawność przetwornicy impulsowej, straty cieplne są mniejsze niż w przypadku zasilacza T805 wykorzystującego transformator sieciowy. Pozwala to na umieszczanie zasilaczy T805i na listwie montażowej bez stosowania odstępów umożliwiających odprowadzanie ciepła. Zasilacz T805i (T805i-4) ma taki sam rozkład wyprowadzeń jak T805, ale mieści się w obudowie o szerokości 22.5mm (25mm).

T805iKarta katalogowa
T805iZasilacz T806


Zasilacz T806 Zasilacz T806

Zasilacz T806 dostarcza stabilizowanego napięcia stałego z wydajnością prądową 25mA do dwóch izolowanych wyjść. Napięcie probiercze izolacji galwanicznej wynosi 2kV. Ze względu na wydzielaną moc cieplną zasilacz należy montować na szynie z odstępem min. 15mm od innych modułów.

T806Karta katalogowa
T806Zasilacz T807N


Zasilacz T807N Zasilacz T807N
T807NKarta katalogowa

T807N jest klasycznym zasilaczem wykorzystującym transformator sieciowy i regulator szeregowy. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią bezpieczniki po stronie pierwotnej transformatora i na wyjściu. T807N można przeciążyć do wartości 1,5×In przez okres ok.30min. (czas zależny od temperatury otoczenia), po czym zadziałają ograniczenia termiczne. Zasilacz jest osadzony na podstawie umożliwiającej montaż na listwie 35mm.
Początek stronyPoczątek strony        WsteczWstecz
Copyright © 1999- by CCIBA®