Oferta > zadajniki i sygnalizatory


Zadajniki i sygnalizatoryPotencjometr cyfrowy T818M


Zadajnik T818M Zadajnik T818M

Moduł T818M pełni rolę potencjometru cyfrowego umożliwiając kontrolę wybranego standardowego sygnału analogowego za pomocą dwóch kontaktów zwiernych, np. przycisków chwilowych. Zwarcie jednego z nich powoduje zmianę sygnału (narost lub opadanie) ze stałą szybkością. Szybkość zmian może być wybierana spośród szeregu praktycznych wartości. Dzięki dużej rozdzielczości (0.5µA lub 250µV) sygnał wyjściowy zmienia się płynnie nawet przy małych szybkościach. Aktualny poziom sygnału wyjściowego jest obrazowany barwą diody LED – od zielonej przy minimalnym poziomie, do czerwonej przy maksymalnym. Zasilanie modułu (24V=) jest odizolwane galwanicznie od wejść sterujących i wyjścia. Napięcie probiercze izolacji wynosi 2kV. Stan sygnału wyjściowego jest zapamiętywany, więc wyłączenie zasilania nie skutkuje utratą nastawy.

T818MKarta katalogowa
T818MZadajnik T818


Zadajnik T818 Zadajnik T818

Zadajnik T818 jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki gdy wymagane jest ręczne sterowanie układami wykonawczymi lub do testowania bloków funkcjonalnych przyjmujących informacje w postaci znormalizowanego sygnału prądowego. Prąd wyjściowy zadajnika jest ustawiany za pomocą 10-cio obrotowego potencjometru. Licznik potencjometru umożliwia precyzyjne ustawienie prądu wyjściowego. Zadajnik występuje w dwóch wykonaniach - standardowo potencjometr jest mocowany w obudowie, ale istnieje możliwość zamówienia modułu z gniazdem przyłączeniowym i montażu potencjometru np. na panelu sterowniczym. W zamówieniu należy podać zakres prądu wyjściowego.

T818Karta katalogowa
T818Zadajnik napięcia AB119


Zadajnik AB119 Zadajnik napięcia

Napięcie wyjściowe zadajnika jest ustawiane pokrętłem enkodera co pozwala zarówno na precyzyjne ustawianie napięcia (skok minimalny 10mV) jak i na szybkie zmiany sygnału wyjściowego bowiem szybkość zmian napięcia zależy od szybkości operowania pokrętłem enkodera. Dwucyfrowy wyświetlacz LED o regulowanej jasności informuje o wartości napięcia wyjściowego (dla oszczędności energii wyświetlacz może być automatycznie wygaszany po 10 min. od ostatniej aktywności). Przyciśnięcie pokrętła enkodera powoduje wyświetlanie tylko ułamkowej wartości napięcia (dwóch miejsc po przecinku) i redukuje skok regulacji ze 100 do 10 mV. Napięcie wyjściowe odwzorowuje nastawę z dużą dokładnością (0.05% w temperaturze pokojowej). Stan sygnału wyjściowego jest zapamiętywany, więc wyłączenie zasilania nie skutkuje utratą nastawy.

AB119Karta katalogowa
AB119Zadajnik/stacyjka napięciowa T819V


Zadajnik T819V Zadajnik napięcia

Stacyjka T819V znajduje zastosowanie w układach automatyki, w których może być konieczne ręczne sterowanie układami wykonawczymi lub testowanie bloków funkcjonalnych przyjmujących informacje w postaci znormalizowanego sygnału napięciowego. Napięcie wyjściowe zadajnika jest ustawiane za pomocą zintegrowanego potencjometru lub bezpośrednio podąża za sygnałem podłączonym do wejścia. Przełącznik AUTO / MANUAL pozwala wybrać źródło sterowania, a wyprowadzona na zewnątrz zapasowa para styków umożliwia sygnalizację przejścia w tryb ręcznego sterowania.

T819VKarta katalogowa
T819VSygnalizator T780


Sygnalizator T780 Sygnalizator T780

Sygnalizator T780 jest przeznaczony do pracy w układach automatyki, w których wymagana jest informacja zwrotna do systemu o przekroczeniu wartości progowej prądu przemiennego w obwodzie kontrolowanym. Przykładem może być obwód zapalarki wysokoenergetycznej w instalacji palnika rozpałkowego kotłów pyłowych. Sygnalizator mierzy natężenie prądu i reaguje na przekroczenie progu poprzez zmianę stanu przekaźnika. Przy składaniu zamówienia można określić inną wartość progową prądu przełączania, który standardowo wynosi 0.1A.

T780Karta katalogowa
T780Sygnalizator T884


Sygnalizator T884 Sygnalizator T884

Sygnalizator umożliwia ustawienie progu załączenia (w zakresie 0.1÷10V) oraz histerezy, która jest określana w procentach wartości napięcia załączania (1÷90% Uzał). Na przykład, ustawienie progu napięciowego na poziomie 5V oraz histerezy równej 10% (0.5V) spowoduje załączenie przekaźnika przy napięciu 5V i wyłączenie go przy napięciu 4.5V.

T884Karta katalogowa
T884Sygnalizator T985


Sygnalizator T985 Sygnalizator T985

T985, włączony w pętlę prądową 4÷20mA sygnalizuje przekroczenie zadanego progu stanem styków przekaźnika. Użytkownik może regulować próg załączania w zakresie 3.5÷21mA oraz wybrać jedną z dwóch wartości pętli histerezy: 0.15mA lub 1mA. Możliwa jest także negacja wyniku porównania, tzn. przekaźnik może być załączany poniżej, a nie powyżej progu załączania. W obu przypadkach, przy braku sygnału, stan przekaźnika będzie taki sam. Moduł nie wymaga osobnego zasilania - energia niezbędna do funkcjonowania sygnalizatora jest pobierana z sygnału wejściowego. Wiąże się to ze spadkiem napięcia na wejściu równym 5.3V+50Ω×IWE.

T985Karta katalogowa
T985Sygnalizator T1585


Sygnalizator T1585 Sygnalizator T1585

T1585, włączony w pętlę prądową 4÷20mA sygnalizuje przekroczenie zadanego progu zwarciem wyjścia. Użytkownik może zaprogramować próg załączania w zakresie 3.5÷21mA oraz histerezę w granicach 0.05÷5mA. Możliwa jest także negacja wyniku porównania, tzn. wyjście może być zwierane poniżej, a nie powyżej progu załączania. W obu przypadkach, przy braku sygnału, stan wyjścia będzie taki sam - rozwarte. Możliwe jest dostosowanie progu załączania na obiekcie wykorzystując przycisk zamontowany pod osłoną czołową. Przekroczenie progu załączenia jest sygnalizowane świeceniem diody LED. Moduł nie wymaga osobnego zasilania - energia niezbędna do funkcjonowania sygnalizatora jest pobierana z sygnału wejściowego. Wiąże się to ze spadkiem napięcia na wejściu równym 3.6V+10Ω×IWE.

T1585Karta katalogowa
T1585
Początek stronyPoczątek strony        WsteczWstecz
Copyright © 1999- by CCIBA®