Oferta > Separatory i przetworniki sygnałowe > 4÷20mA / 4÷20mA


Separatory i przetworniki sygnałowe 4÷20mA / 4÷20mA

z kanałem komunikacyjnymPrzetwornik T824H


Separator 4÷20mA HART T824H Separator 4÷20mA HART

Separator T824HKarta katalogowa

Separator T824H zawiera blok sygnałowy odwzorowujący prąd wejściowy 4÷20 mA na identyczny, znormalizowany sygnał prądowy z błędem przetwarzania nie większym niż 0.1% oddzielając galwanicznie obwód wyjściowy od obwodu wejściowego. Oprócz odwzorowania wolnozmiennego sygnału analogowego separator pozwala na dwukierunkowe przekazywanie sygnałów z modulacją FSK, np. BELL 202 stosowaną m.in. w komunikacji HART®. Separator zawiera też blok zasilania - izolowaną od wejścia i wyjścia przetwornicę DC/DC, która może służyć do zasilania przetwornika podłączonego na wejściu, i/lub przekształcić wyjście separatora w aktywne źródło prądowe.

Do wejść separatora można podłączyć przetworniki dwu-, trzy- i cztero-przewodowe a wyjście może pracować jako pasywne lub aktywne. Separator może też wprowadzić izolację galwaniczną pomiędzy sterownik (podłączony do wejścia) i urządzenie wykonawcze sterowane prądem 4÷20 mA (podłączone do wyjścia). Separator nie tylko nie wprowadza tłumienia sygnału komunikacji cyfrowej ale też zapewnia filtrację niepożądanych zakłóceń spoza zakresu częstotliwości kanału komunikacyjnego.

Separator nie ma żadnych przełączników konfiguracyjnych - o konfiguracji decyduje odpowiedni dobór połączeń. Rozłączalne zaciski śrubowe zostały tak pogrupowane aby w większości konfiguracji wykorzystywane były pojedyncze złącza.
Oto kilka przykładów podłączenia:

Na wejściu aktywne źródło prądu, wyjście pasywne. Nie ma potrzeby użycia zewnętrznego zasilania.

T824H

Na wejściu pasywne źródło prądu (przetwornik dwuprzewodowy) zasilane z separatora, aktywne wyjście separatora.

T824H

Na wejściu przetwornik trójprzewodowy zasilany z separatora, wyjście separatora pracuje jako aktywne źródło prądu.

T824H

Możliwe są oczywiście kombinacje powyższych sposobów podłączenia. Ograniczeniem w możliwości zasilania przetworników trój- lub cztero-przewodowych jest wewnętrzne zabezpieczenie nadprądowe przetwornicy separatora. W praktyce, separator może zasilić tylko przetworniki pobierające nie więcej niż 35mA. Ograniczenie zostało wprowadzone aby uniknąć niekorzystnych skutków zwarć na wejściu separatora (jak znaczny wzrost poboru prądu z zasilania lub utrata sygnału na wyjściu).

Aby komunikacja cyfrowa przebiegała poprawnie należy oczywiście pamiętać o stosowaniu zaleceń stosowanego standardu komunikacji dotyczących impedancji w obwodzie (w tym przewodów połączeniowych). Dla standardu komunikacji HART® to 230÷600Ω w paśmie 950÷2500Hz (rolę odgrywa nie tylko rezystancja ale i pojemności - co nakłada wymagania na kable połączeniowe). Komunikatory HART® można (po spełnieniu warunku minimalnej impedancji obwodu - w praktyce rezystancji obciążenia ≥250Ω) podłączać po obu stronach separatora.

Przetwornik T924H2


Separator 4÷20mA HART T924H2 Separator 4÷20mA HART

Separator T924H2Karta katalogowa

T924H2 zawiera dwa niezależne bloki sygnałowe odwzorowujące prąd wejściowy 4÷20 mA na identyczny, znormalizowany sygnał prądowy z błędem przetwarzania nie większym niż 0.1% i rozdzielające galwanicznie obwody wyjściowe od obwodów wejściowych. Oprócz odwzorowania wolnozmiennego sygnału analogowego każdy kanał separatora pozwala na dwukierunkowe przekazywanie sygnałów z modulacją FSK, np. BELL 202 stosowaną m.in. w komunikacji HART®.

Zarówno część wejściowa jak wyjściowa każdego z kanałów separatora została zaprojektowana jako pasywna – to znaczy obie są zasilane z odpowiedniego sygnału analogowego 4÷20 mA. W takiej konfiguracji separator współpracuje z aktywnym źródłem prądu podłączonym do wejścia i steruje prądem wyjściowym poprzez zmiany rezystancji wyjścia. Spadek napięcia na wejściu wynosi niecałe 4V (Iwe=20mA) a minimalny spadek napięcia na wyjściu to tylko 7V. Separator nie tylko nie wprowadza tłumienia sygnału komunikacji cyfrowej ale też zapewnia filtrację niepożądanych zakłóceń spoza zakresu częstotliwości kanału komunikacyjnego. Dodatkowo, ze względu na brak wewnętrznej przetwornicy DC/DC, samo urządzenie nie dodaje żadnych zakłóceń.

Ponieważ wejście separatora jest pasywne można do niego podłączyć albo przetwornik z aktywnym wyjściem prądowym albo przetwornik pasywny z dodanym źródłem zasilania. Oto przykład podłączenia dla jednego z kanałów:

T824H

Aby komunikacja cyfrowa przebiegała poprawnie należy oczywiście pamiętać o stosowaniu zaleceń stosowanego standardu komunikacji dotyczących impedancji w obwodzie (w tym przewodów połączeniowych). Dla standardu komunikacji HART® to 230÷600Ω w paśmie 950÷2500Hz (rolę odgrywa nie tylko rezystancja ale i pojemności - co nakłada wymagania na kable połączeniowe). Komunikatory HART® można (po spełnieniu warunku minimalnej impedancji obwodu - w praktyce rezystancji obciążenia ≥250Ω) podłączać po obu stronach separatora.
Początek stronyPoczątek strony        WsteczWstecz
Copyright © 1999- by CCIBA®