Oferta > Przetworniki T,R,ΔV > T650,T750,T850,T950


Przetworniki małych napięć


Przetwornik T650, T950


Przetwornik T650, T950 Przetwornik T650, T950

Przetwornik T950Karta katalogowa

Przetwornik T950 jest przeznaczony do ciągłego odwzorowywania niewielkich różnic potencjału (rzędu kilku do kilkudziesięciu miliwoltów) na znormalizowany sygnał stałoprądowy 4÷20 mA z zachowaniem izolacji galwanicznej. Możliwe jest przesunięcie dolnej granicy zakresu pomiarowego w stronę napięć ujemnych (do 20% zakresu). Minimalnym zakresem pomiarowym jest różnica potencjałów mieszcząca się w granicach: od -1mV (lub 0mV) do 5mV. Maksymalny zakres pomiarowy to 50÷250mV. Przetwornik T650 jest ekonomiczną wersją przetwornika T950. Oszczędności nie dotyczą parametrów technicznych a jedynie zabezpieczeń nadprądowych i nadnapięciowych chroniących moduły przed zakłóceniami zewnętrznymi i pomyłkami montażowymi. W zamówieniu należy sprecyzować zakres pomiarowy oraz klasę dokładności przetwornika.

Przetwornik T950Przetwornik T750, T850


Przetwornik T750, T850

Przetwornik T850Karta katalogowa

Przetwornik T850 jest przeznaczony do ciągłego odwzorowywania niewielkich różnic potencjału (rzędu kilku do kilkudziesięciu miliwoltów) na znormalizowany sygnał stałoprądowy 4÷20 mA z zachowaniem izolacji galwanicznej. Możliwe jest przesunięcie dolnej granicy zakresu pomiarowego w stronę napięć ujemnych (do 20% zakresu). Minimalnym zakresem pomiarowym jest różnica potencjałów mieszcząca się w granicach: od -1mV (lub 0mV) do 5mV. Maksymalny zakres pomiarowy to 50÷250mV. Przetwornik T750 jest ekonomiczną wersją przetwornika T850. Oszczędności nie dotyczą parametrów technicznych a jedynie zabezpieczeń nadprądowych i nadnapięciowych chroniących moduły przed zakłóceniami zewnętrznymi i pomyłkami montażowymi. W zamówieniu należy sprecyzować zakres pomiarowy oraz klasę dokładności przetwornika.

Przetwornik T854
Początek stronyPoczątek strony        WsteczWstecz
Copyright © 1999- by CCIBA®