Oferta > Przetworniki T,R,ΔV > T740,T840,T940


Przetworniki rezystancji


Przetwornik T740, T840


Przetwornik rezystancji T740, T840 Przetwornik rezystancji T740, T840

T840 przetwarza nastawę potencjometru na standardowy sygnał pradowy 4÷20mA. Połaczenie pomiędzy badana rezystancją a przetwornikiem można wykonac dwoma lub trzema przewodami w zależnosci od zakresu zmian mierzonej rezystancji. Przetwornik jest wykonywany w dwóch klasach dokładnosci: 0.1, 0.2, dla rezystancji zmieniających sie w zakresach od 0÷100Ω do 0÷5kΩ. Przetwornik T740 jest ekonomiczną wersją przetwornika T840. Oszczędności nie dotyczą parametrów technicznych a jedynie zabezpieczeń nadprądowych i nadnapięciowych chroniących moduły przed zakłóceniami zewnętrznymi i pomyłkami montażowymi. W zamówieniu należy sprecyzować zakres pomiarowy oraz klasę dokładności przetwornika.

Przetwornik T840Karta katalogowa
Przetwornik T840Przetwornik potencjometru T940


Przetwornik potencjometru T940 Przetwornik potencjometru T940

Moduł T940 przetwarza ustawienie podłączonego do wejścia potencjometru o nominalnej (maksymalnej) rezystancji od 0.5 do 50kΩ (np. potencjometru liniowego, przeznaczonego do pomiaru położenia i przemieszczenia) na sygnał 4÷20mA. Przetwornik jest zasilany z wyjściowej pętli prądowej wymuszając przepływ prądu propor­cjonalny do sygnału wejściowego (w przypadku potencjometru liniowego - proporcjonalnie do położenia suwaka). Dwa potencjometry regulacyjne dostępne od czoła przetwornika (umieszczone pod przezroczystą klapką) pozwalają na kompen­sację niedoskonałości zewnętrz­nego potencjometru (niezerową rezystancję pomiędzy suwakiem i pozostałymi kontaktami w skrajnych położeniach) lub niezerowej rezystancji przewodów doprowadzających. Możliwa jest regulacja zera i wzmocnienia w zakresie ±5%. Opis na obudowie wskazuje pozycję potencjometrów regulacyjnych.

Przetwornik T940Karta katalogowa
Przetwornik T940
Początek stronyPoczątek strony        WsteczWstecz
Copyright © 1999- by CCIBA®