Oferta > Przetworniki T,R,ΔV > T1247,T1249,T1547 > T1547


Programowalny przetwornik temperatury T1547Przetwornik programowalny T1547 Przetwornik programowalny T1547

Przetwornik temperatury T1547Karta katalogowa

Moduł T1547 jest przeznaczony do pomiaru temperatury za pomocą czujników rezystancyjnych i termoelementów. Może też służyć do pomiaru rezystancji do 2500Ω lub napięć z podzakresu ±1V (ze źródła o niskiej rezystancji wewnętrznej). Analogowe wyjście przetwornika, w postaci standardowego sygnału automatyki 4÷20mA jest galwanicznie separowane od wejścia. Przetwornik nie posiada dodatkowych zacisków zasilania, ponieważ cała energia niezbędna do jego zasilania pochodzi ze spadku napięcia na zmiennej rezystancji wyjścia. Czujnikiem temperatury może być dowolny z rezystorów termometrycznych: Pt, Ni, Cu o nominalnej rezystancji 100, 200, 500 lub 1000Ω, jeden z dziewięciu typów termoelementów, lub dowolny czujnik rezystancyjny, którego charakterystyka może zostać zlinearyzowana za pomocą szeregu potęgowego a rezystancja nie przekracza 2500Ω (np. serii KTY). Dodatkowo, użytkownik ma możliwość dostosowania przetwornika do konkretnego czujnika poprzez zmianę zera i wzmocnienia w granicach ±2%.

Pomiaru rezystancji czujnika dokonuje się metodą dwu-, lub trój-przewodową (uwzględniając oporność przewodów doprowadzających). Nie ma potrzeby wyboru czujnika, lub definiowania zakresu pomiarowego przy zakupie przetwornika - jeden typ przetwornika pozwala mierzyć temperaturę za pomocą różnych czujników w praktycznie dowolnym podzakresie temperatur (do 400ºC dla Pt1000). Oznacza to także możliwość zmiany parametrów technologicznych procesu produkcyjnego bez konieczności wymiany przetworników.

W przypadku pomiaru temperatury za pomocą termoelementów (termopar) dodatkowo mierzona jest temperatura zacisków wejściowych w celu kompensacji spoiny odniesienia. Temperatura spoiny odniesienia uwzględniana jest dopiero podczas obróbki numerycznej sygnału, co pozwala ominąć właściwe przetwornikom analogowym kłopoty z uwzględnieniem nieliniowości charakterystyki termoelementu w zakresie temperatur w jakich może się znaleźć spoina odniesienia. Przetwornik T1547 jest przystosowany także do współpracy z termoelementem z zewnętrzną kompensacją spoiny odniesienia - należy wtedy podać podczas konfiguracji temperaturę spoiny odniesienia. Możliwy jest także pomiar różnicy temperatur za pomocą dwóch termoelementów.

Przetwornik T1547 zewnętrznie nie różni się od zwykłego przetwornika analogowego. Czujnik temperatury podłącza się do zacisków wejściowych, a wyjście stanowi zmienną rezystancję regulując prąd wyjściowy. W przypadku uszkodzenia czujnika, prąd wyjściowy przyjmuje (w zależności od konfiguracji) wartość minimalną (ok. 3.75mA) lub maksymalną (ok. 21.75mA). Różnica polega na sposobie przetwarzania sygnału i możliwości dostosowania przetwornika do typu czujnika i zakresu pomiarowego.

Przetworniki serii T1500 konfiguruje się po połączeniu ich z portem szeregowym RS232 komputera za pomocą adaptera T1501, lub z portem USB za pomocą adaptera T1505, T1506. Adapter jest zakończony z jednej strony 9-cio stykowym złączem szufladowym (lub złączem USB dla T1505 i T1506), a od strony przetwornika wtykiem mini USB. Do konfiguracji służy program pracujący w środowisku Windows, o nazwie "T1500.exe" dostępny na stronie Akcesoria i programy gdzie znaleźć można również opis adapterów.
Początek stronyPoczątek strony        WsteczWstecz
Copyright © 1999- by CCIBA®