Oferta > Przetworniki T,R,ΔV > T1247,T1249,T1547 > T1249


Programowalny przetwornik temperatury T1249Programowalny przetwornik T1249 Programowalny przetwornik T1249

T1249Karta katalogowa

Moduł T1249 jest przeznaczony do pomiaru temperatury za pomocą czujników rezystancyjnych i termoelementów. Analogowe wyjście przetwornika, w postaci standardowego sygnału automatyki 4÷20mA jest galwanicznie odseparowane od wejścia. Przetwornik nie posiada dodatkowych zacisków zasilania, ponieważ cała energia niezbędna do jego zasilania pochodzi ze spadku napięcia na zmiennej rezystancji wyjścia. W oprogramowanie wbudowano charakterystyki rezystorów termometrycznych Pt100, Ni100 i Cu100, oraz dziewięciu typów termoelementów, ale przetwornik może wykorzystać do linearyzacji czujnika dowolną monotoniczną charakterystykę zadaną tabelarycznie. Wewnętrznie, charakterystyka czujnika jest przybliżana za pomocą 200 odcinków gwarantując minimalizację błędu linearyzacji. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość dostosowania przetwornika do konkretnego, nieidealnego czujnika poprzez zmianę zera i wzmocnienia w granicach ±2%.

Pomiaru rezystancji czujnika dokonuje się metodą dwu-, trój-, lub cztero-przewodową. Nie ma potrzeby wyboru czujnika, lub definiowania zakresu pomiarowego przy zakupie przetwornika - jeden typ przetwornika pozwala mierzyć temperaturę za pomocą różnych czujników w praktycznie dowolnym podzakresie temperatur. Oznacza to także możliwość zmiany parametrów technologicznych procesu produkcyjnego bez konieczności wymiany przetworników.

W przypadku pomiaru temperatury za pomocą termoelementów (termopar) dodatkowo mierzona jest temperatura zacisków wejściowych w celu kompensacji spoiny odniesienia. Temperatura spoiny odniesienia uwzględniana jest dopiero podczas obróbki numerycznej sygnału, co pozwala ominąć właściwe przetwornikom analogowym kłopoty z uwzględnieniem nieliniowości charakterystyki termoelementu w zakresie temperatur w jakich może się znaleźć spoina odniesienia. Przetwornik T1249 jest przystosowany także do współpracy z termoelementem z zewnętrzną kompensacją spoiny odniesienia - należy wtedy podać podczas konfiguracji temperaturę spoiny odniesienia. Możliwy jest także pomiar różnicy temperatur za pomocą dwóch termoelementów.

Przetwornik może być oczywiście wykorzystany do bezpośredniego pomiaru rezystancji w podzakresie wybranym z maksymalnego zakresu pomiarowego 0÷400Ω, lub napięcia z maksymalnego zakresu -10÷150mV.

Zewnętrznie, przetwornik T1249 nie różni się od zwykłego przetwornika analogowego. Czujnik temperatury podłącza się do zacisków wejściowych, a wyjście stanowi zmienną rezystancję regulując prąd wyjściowy. W przypadku uszkodzenia czujnika, prąd wyjściowy przyjmuje (w zależności od konfiguracji) wartość minimalną (ok. 3.5mA) lub maksymalną (ok. 22mA). Różnica polega na sposobie przetwarzania sygnału i możliwości dostosowania przetwornika do typu czujnika i zakresu pomiarowego.

Przetwornik temperatury T1249R

W wersji T1249R1 przetwornik wyposażony został w wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD o polu odczytowym 3,5 cyfry. Na wyświetlaczu wskazywana może być bieżąca wartość mierzonej temperatury w stopniach Celsjusza lub prąd wyjściowy (prąd pętli prądowej) w mA. Domyślną wartością wskazywaną na wyświetlaczu po włączeniu zasilania jest temperatura. Przycisk chwilowy umożliwia zmianę wskazań wyświetlacza w naprzemiennym cyklu temperatura - prąd - temperatura. Przyciśnięcie klawisza na dłużej niż 2 sekundy powoduje wyświetlenie typu przetwornika, w tym przypadku "1249";. Przejście do normalnego trybu wyświetlania nastąpi po czasie do 1 sekundy od puszczenia klawisza.

Przetworniki serii T1200 konfiguruje się po połączeniu ich z portem szeregowym RS232 komputera za pomocą adaptera T1201, lub z portem USB za pomocą adaptera T1205, T1506. Adapter jest zakończony z jednej strony 9-cio stykowym złączem szufladowym (lub złączem USB dla T1205 i T1506), a od strony przetwornika wtykiem typu Jack. Do konfiguracji służy program pracujący w środowisku Windows, o nazwie "Programator" dostępny na stronie Akcesoria i programy gdzie znaleźć można również opis adapterów.

instrukcja T1200Instrukcja przetworników serii T1200Top of pageTop of page        BackBack
Copyright © 1999- by CCIBA®