Automatyka przemysłowaHome
Nasza oferta Nowości Formularz kontaktowy Formularz zamówienia Poradniki Katalogi i programy Informacje o firmie English version MenuMenu

   Oferta > zadajniki i sygnalizatory


Zadajniki i sygnalizatory


Potencjometr cyfrowy T818M


Zadajnik T818M Zadajnik
 • wyjście 0÷20/4÷20mA lub 0÷10V wybierane przełącznikiem
 • możliwość ustawienia szybkości zmian
 • duża rozdzielczość i stabilność
 • separacja galwaniczna od zasilania
 • obudowa nalistwowa 12.5mm


T818MKarta katalogowa

Moduł T818M pełni rolę potencjometru cyfrowego umożliwiając kontrolę wybranego standardowego sygnału analogowego za pomocą dwóch kontaktów zwiernych, np. przycisków chwilowych. Zwarcie jednego z nich powoduje zmianę sygnału (narost lub opadanie) ze stałą szybkością. Szybkość zmian może być wybierana spośród szeregu praktycznych wartości. Dzięki dużej rozdzielczości (0.5µA lub 250µV) sygnał wyjściowy zmienia się płynnie nawet przy małych szybkościach. Aktualny poziom sygnału wyjściowego jest obrazowany barwą diody LED – od zielonej przy minimalnym poziomie, do czerwonej przy maksymalnym. Zasilanie modułu (24V=) jest odizolwane galwanicznie od wejść sterujących i wyjścia. Napięcie probiercze izolacji wynosi 2kV. Stan sygnału wyjściowego jest zapamiętywany, więc wyłączenie zasilania nie skutkuje utratą nastawy.

T818


Zadajnik T818


Zadajnik T818 Zadajnik
 • nastawa / (0)4÷20 mA
 • izolacja wyjścia od zasilania
 • napięcie probiercze: 2 kV
 • nieliniowość potencjometru: 0.25%
 • rezystancja obciążenia: < 450Ω
 • zasilanie: 18÷30V
 • pobór prądu (Iwy=20mA): < 30 mA
 • uniwersalna obudowa nalistwowa 25mm

T818Karta katalogowa

Zadajnik T818 jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki gdy wymagane jest ręczne sterowanie układami wykonawczymi lub do testowania bloków funkcjonalnych przyjmujących informacje w postaci znormalizowanego sygnału prądowego. Prąd wyjściowy zadajnika jest ustawiany za pomocą 10-cio obrotowego potencjometru. Licznik potencjometru umożliwia precyzyjne ustawienie prądu wyjściowego. Zadajnik występuje w dwóch wykonaniach - standardowo potencjometr jest mocowany w obudowie, ale istnieje możliwość zamówienia modułu z gniazdem przyłączeniowym i montażu potencjometru np. na panelu sterowniczym. W zamówieniu należy podać zakres prądu wyjściowego.

T818


Zadajnik/stacyjka napięciowa T819V


Zadajnik T819V Zadajnik napięcia
 • nastawa lub sygnał 0÷10 V / 0÷10 V
 • nastawa potencjometrem lub sygnałem zewnętrznym
 • przełącznik AUTO / MANUAL z wyprowadzoną parą styków
 • linijka LED obrazująca stan wyjścia
 • rezystancja wyjściowa: 50Ω
 • zasilanie: 18÷30V
 • uniwersalna obudowa nalistwowa 22.5mm
T819VKarta katalogowa

Stacyjka T819V znajduje zastosowanie w układach automatyki, w których może być konieczne ręczne sterowanie układami wykonawczymi lub testowanie bloków funkcjonalnych przyjmujących informacje w postaci znormalizowanego sygnału napięciowego. Napięcie wyjściowe zadajnika jest ustawiane za pomocą zintegrowanego potencjometru lub bezpośrednio podąża za sygnałem podłączonym do wejścia. Przełącznik AUTO / MANUAL pozwala wybrać źródło sterowania, a wyprowadzona na zewnątrz zapasowa para styków umożliwia sygnalizację przejścia w tryb ręcznego sterowania.

T819V


Sygnalizator T780


Sygnalizator T780 Sygnalizator
 • wejście prądowe 0÷1 A ~
 • stały próg i histereza przełączania
 • wyjście: zestyk przełączny 250V/8A
 • izolacja galwaniczna 2 kV
 • zasilanie z sygnału 230V
 • sygnalizacja diodą LED
 • uniwersalna obudowa nalistwowa 22.5mm

T780Karta katalogowa

Sygnalizator T780 jest przeznaczony do pracy w układach automatyki, w których wymagana jest informacja zwrotna do systemu o przekroczeniu wartości progowej prądu przemiennego w obwodzie kontrolowanym. Przykładem może być obwód zapalarki wysokoenergetycznej w instalacji palnika rozpałkowego kotłów pyłowych. Sygnalizator mierzy natężenie prądu i reaguje na przekroczenie progu poprzez zmianę stanu przekaźnika. Przy składaniu zamówienia można określić inną wartość progową prądu przełączania, który standardowo wynosi 0.1A.

T780


Sygnalizator T884


Sygnalizator T884 Sygnalizator
 • wejście napięciowe 0÷10 V
 • ustawiany próg i histereza przełączania
 • wyjście: zestyk przełączny 150V/1.25A
 • izolacja galwaniczna 1.5 kV
 • rezystancja wejściowa: 2MΩ
 • zasilanie: 18÷30V
 • maks. pobór prądu: 25 mA
 • uniwersalna obudowa nalistwowa 22.5mm
T884Karta katalogowa

Sygnalizator umożliwia ustawienie progu załączenia (w zakresie 0.1÷10V) oraz histerezy, która jest określana w procentach wartości napięcia załączania (1÷90% Uzał). Na przykład, ustawienie progu napięciowego na poziomie 5V oraz histerezy równej 10% (0.5V) spowoduje załączenie przekaźnika przy napięciu 5V i wyłączenie go przy napięciu 4.5V.

T884


Sygnalizator T985


Sygnalizator T985 Sygnalizator
 • wejście 4÷20 mA (nominalne)
 • ustawiany próg przełączania
 • histereza 0.15 lub 1mA
 • zasilany mierzonym sygnałem
 • spadek napięcia: 5.5÷6.2V (4÷20mA)
 • wyjście: zestyk przełączny 250V~/2A
 • izolacja galwaniczna 1.5 kV
 • uniwersalna obudowa nalistwowa 22.5mm
T985Karta katalogowa

T985, włączony w pętlę prądową 4÷20mA sygnalizuje przekroczenie zadanego progu stanem styków przekaźnika. Użytkownik może regulować próg załączania w zakresie 3.5÷21mA oraz wybrać jedną z dwóch wartości pętli histerezy: 0.15mA lub 1mA. Możliwa jest także negacja wyniku porównania, tzn. przekaźnik może być załączany poniżej, a nie powyżej progu załączania. W obu przypadkach, przy braku sygnału, stan przekaźnika będzie taki sam. Moduł nie wymaga osobnego zasilania - energia niezbędna do funkcjonowania sygnalizatora jest pobierana z sygnału wejściowego. Wiąże się to ze spadkiem napięcia na wejściu równym 5.3V+50Ω×IWE.

T985


Sygnalizator T1585


Sygnalizator T1585 Sygnalizator
 • wejście 4÷20 mA (nominalne)
 • programowalny próg przełączania, histereza i opóźnienie
 • opcja ręcznego ustawiania progu przełączania
 • zasilany mierzonym sygnałem
 • spadek napięcia: <3.8V (20mA)
 • wyjście zwierne 24V~/0.2A, 50V=/0.2A
 • izolacja galwaniczna 3 kV
 • obudowa nalistwowa 6.2mm
T1585Karta katalogowa

T1585, włączony w pętlę prądową 4÷20mA sygnalizuje przekroczenie zadanego progu zwarciem wyjścia. Użytkownik może zaprogramować próg załączania w zakresie 3.5÷21mA oraz histerezę w granicach 0.05÷5mA. Możliwa jest także negacja wyniku porównania, tzn. wyjście może być zwierane poniżej, a nie powyżej progu załączania. W obu przypadkach, przy braku sygnału, stan wyjścia będzie taki sam - rozwarte. Możliwe jest dostosowanie progu załączania na obiekcie wykorzystując przycisk zamontowany pod osłoną czołową. Przekroczenie progu załączenia jest sygnalizowane świeceniem diody LED. Moduł nie wymaga osobnego zasilania - energia niezbędna do funkcjonowania sygnalizatora jest pobierana z sygnału wejściowego. Wiąże się to ze spadkiem napięcia na wejściu równym 3.6V+10Ω×IWE.

T1585TopPoczątek strony    WsteczWstecz            Copyright © 1999- by CCIBA®