Automatyka przemysłowaHome
Nasza oferta Nowości Formularz kontaktowy Formularz zamówienia Poradniki Katalogi i programy Informacje o firmie English version MenuMenu

NOWOŚCI


Potrójny separator pasywny T924P3

 • 4÷20mA / 4÷20mA
 • obudowa o grubości 12,5mm
 • izolacja 2kV
 • klasa dokładności 0.05
 • temperatura pracy -20÷60°C
 • maks. rezystancja obciążenia 750 Ohm
 • cena 284,80 zł (>50 szt.)

Separator pasywny można wtrącić pomiędzy nadajnik i odbiornik sygnału po prostu rozcinając przewody, ponieważ separator taki pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część do odbiornika. Strata energii wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia (3.1V), który należy dodać do spadku napięcia na oporności wewnętrznej odbiornika. T924P3 zawiera w jednej obudowie trzy niezależne separatory pasywne, izolowane od siebie nawzajem.

Separator pasywny T924P3

Separator pasywny T924P3Karta katalogowa separatora T924P3 (100kB)

Przetworniki uniwersalne: T837 i T838

 • wejście/wyjście 0÷20, 4÷20mA, 0÷10V lub 1÷5V wybierane przełącznikiem
 • klasa dokładności 0.05 przy dowolnej kombinacji sygnałów wejście/wyjście
 • duża rozdzielczość i stabilność
 • trójdrożna separacja galwaniczna
 • obudowa nalistwowa 12.5mm
 • ceny: 233,60 zł i 264,- zł (>50 szt.)

T837 i T838 przetwarzają wybrany standardowy sygnał analogowy (0÷20mA, 4÷20mA, 0÷10V lub 1÷5V) na identyczny lub inny standardowy sygnał analogowy zachowując separację galwaniczną pomiędzy obwodami. Zasilanie modułów (24V=) jest również odizolowane galwanicznie od wejścia i wyjścia. Napięcie probiercze izolacji wynosi 2kV. Poziom sygnału wejściowego jest obrazowany barwą świecenia diody LED – przechodzącą płynnie od zielonej przy minimalnym poziomie, do czerwonej przy maksymalnym. Dzięki dużej rozdzielczości (0.5µA lub 250µV) i małym szumom sygnał wyjściowy wiernie odtwarza stan wejścia. Wszystkie zakresy sygnałowe są fabrycznie skalibrowane, co w połączeniu z niskim współczynnikiem temperaturowym (typ. ±30ppm/ºC) zapewnia dokładne przetwarzanie sygnału w szerokim zakresie temperatur otoczenia, bez względu na wybór kombinacji sygnałów. Zastosowanie wydajnej przetwornicy oznacza mały pobór prądu zasilającego (poniżej 25mA przy wysterowaniu wyjścia na poziomie 20mA dla T837).

Przetwornik T838 został dodatkowo wyposażony w wejście zasilające podłączany do niego przetwornik z pasywnym wyjściem 4÷20mA.


Przetwornik uniwersalny T837
Przetwornik uniwersalny T837Karta katalogowa T837 (410kB)
Przetwornik uniwersalny T838Karta katalogowa T838 (420kB)Potencjometr cyfrowy T818M

 • wyjście 0÷20/4÷20mA lub 0÷10V wybierane przełącznikiem
 • możliwość ustawienia szybkości zmian
 • duża rozdzielczość i stabilność
 • separacja galwaniczna od zasilania
 • obudowa nalistwowa 12.5mm
 • cena 239,20 zł (>50 szt.)

Moduł T818M pełni rolę potencjometru cyfrowego umożliwiając kontrolę wybranego standardowego sygnału analogowego za pomocą dwóch kontaktów zwiernych, np. przycisków chwilowych. Zwarcie jednego z nich powoduje zmianę sygnału (narost lub opadanie) ze stałą szybkością. Szybkość zmian może być wybierana spośród szeregu praktycznych wartości. Dzięki dużej rozdzielczości (0.5µA lub 250µV) sygnał wyjściowy zmienia się płynnie nawet przy małych szybkościach. Aktualny poziom sygnału wyjściowego jest obrazowany barwą diody LED – od zielonej przy minimalnym poziomie, do czerwonej przy maksymalnym. Zasilanie modułu (24V=) jest odizolwane galwanicznie od wejść sterujących i wyjścia. Napięcie probiercze izolacji wynosi 2kV. Stan sygnału wyjściowego jest zapamiętywany, więc wyłączenie zasilania nie skutkuje utratą nastawy.


Potencjometr cyfrowy T818M
Potencjometr cyfrowy T818MKarta katalogowa T818M (95kB)Sygnalizator przekroczeń T1585

 • wejście 4÷20 mA (nominalne)
 • programowalny próg przełączania, histereza i opóźnienie
 • opcja ręcznego ustawiania progu przełączania
 • zasilany mierzonym sygnałem
 • spadek napięcia: <3.8V (20mA)
 • wyjście zwierne 24V~/0.2A, 50V=/0.2A
 • izolacja galwaniczna 3 kV
 • obudowa nalistwowa 6.2mm
 • cena 197,60 zł (>50 szt.)

T1585, włączony w pętlę prądową 4÷20mA sygnalizuje przekroczenie zadanego progu zwarciem wyjścia. Użytkownik może zaprogramować próg załączania w zakresie 3.5÷21mA oraz histerezę w granicach 0.05÷5mA. Możliwa jest także negacja wyniku porównania, tzn. wyjście może być zwierane poniżej, a nie powyżej progu załączania. Możliwe jest też dostosowanie progu załączania na obiekcie wykorzystując przycisk zamontowany pod osłoną czołową. Przekroczenie progu załączenia jest sygnalizowane świeceniem diody LED.

Sygnalizator przekroczeń T1585

 

Sygnalizator przekroczeń T1585Karta katalogowa sygnalizatora T1585 (60kB)Separator binarny T885s

 • sygnał załączający 0/5..24V=
 • sygnał przełączany: do 50Vpp/200mA prądu stałego lub przemiennego
 • zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe
 • izolacja galwaniczna 2kV
 • obudowa o grubości 6,2mm
 • temperatura pracy -20÷50°C
 • cena 41,60 zł (>50 szt.)

Separator binarny T885s może być wykorzystany do separacji sygnałów logicznych od 0/5V do 0/24V, sterowania przekaźnikiem lub załączania innych urządzeń wykonawczych niewielkiej mocy. Separator sprawdza poziom napięcia na wejściu ograniczając prąd wejściowy do ok. 3mA. Uzyskaną informacja zostaje przekazana poprzez barierę galwaniczna do wyjścia. Przekroczenie wejściowego progu załączenia jest sygnalizowane świeceniem diody LED.

Separator binarny T885s

 

Separator binarny T885sKarta katalogowa separatora T885s (65kB)
Wskaźnik P1224N

Do serii programowalnych wskaźników panelowych P1224 został dodany wskaźnik w obudowie naściennej, P1224N, którego sposób działania i parametry są identyczne z miernikiem P1224L.


P1224NKarta katalogowa miernika P1224N (56kB)

Wskaźnik P1224L2

Dostępny też jest miernik panelowy P1224L2 będący wersją programowalnego wskaźnika P1224L wyposażoną w pasywne (stanowiące zmienną rezystancję) źródło prądu 4÷20mA odzwierciedlające wyświetlany (przetworzony lub bezpośredni) wynik pomiaru i galwanicznie odizolowane od wejścia.

Wskaźnik P1224L2Karta katalogowa miernika P1224L2 (75kB)

Podobnie jak inne wskaźniki serii P1224, oba nowe wskaźniki włącza się szeregowo w pętlę prądową, bez potrzeby dodatkowego zasilania a czterocyfrowy wyświetlacz LED umożliwia przedstawianie wartości od -1999 do 9999 z odpowiednio ustawioną kropką dziesiętną. Wysokość cyfr wyświetlacza w obu wskaźnikach wynosi 20mm.
T1547 - programowalny przetwornik temperatura/4÷20mA

 • współpraca z czujnikami rezystancyjnymi: Pt-, Ni-, Cu-100/200/500/1000 i termoelementami: B, C, E, J, K, N, R, S i T
 • w pełni programowalny wybór czujnika i zakresu pomiarowego
 • sygnalizacja uszkodzenia czujnika
 • konfiguracja przez port szeregowy/USB komputera PC
 • oprogramowanie dla Windows bez dodatkowej opłaty
 • klasa dokładności 0.1
 • napięcie probiercze izolacji - 2kV
 • zasilanie z wyjściowej pętli prądowej
 • zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe
 • wewnętrzne ograniczenie prądu wyjściowego
 • obudowa nalistwowa o szerokości 6.2mm
 • cena 236,80 zł (>50 szt.)
Programowalny przetwornik temperatury T1547

Programowalny przetwornik temperatury T1547Karta katalogowa przetwornika T1547 (137kB)

Programator Program do konfiguracji przetworników serii T1500, v1.04 (330kB)Koncentrator T1214 i przetworniki T1239i, T1249iT1214 to koncentrator przeznaczony do zbierania wyników pomiarów przetworników temperatury, T1249i, lub przetworników sygnałów analogowych automatyki, T1239i, i udostępniania ich po łączu cyfrowym w standardzie RS485 używając protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Opierając się na popularnych przetwornikach serii T1200, opracowano ich wersje o jeszcze większej stabilności temperaturowej (poniżej 30ppm/°C) umożliwiając tworzenie wielokanałowych systemów precyzyjnego pomiaru temperatury uzupełnianych pomiarami sygnałów prądowych lub napięciowych z innych typów przetworników.

Połączenia koncentratora z przetwornikami są dwuprzewodowe. Jednym z przewodów jest doprowadzana masa sygnału, a drugi służy zarówno do przekazania zasilania, jak i komunikacji. W związku z tym, jeśli przetworniki są zgrupowane w jednym miejscu, masy wyjść przetworników mogą być zwarte lokalnie, a liczba przewodów połączeniowych z koncentratorem zredukowana z 2n do n+1 (liczba przetworników n=1÷8). Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, poszczególne przetworniki mogą być oddalone od koncentratora nawet o kilkanaście metrów.

T1214.gif

 


Koncentrator T1214Karty katalogowe koncentratora T1214 i przetworników T1239i, T1249iSeparator pasywny T924sp

 • 0(4)÷20mA / 0(4)÷20mA
 • obudowa o grubości 6,2mm
 • izolacja 2kV
 • klasa dokładności 0.1
 • temperatura pracy -20÷60°C
 • maks. rezystancja obciążenia 750 Ohm
 • cena 176 zł (>50 szt.)

Separator pasywny można wtrącić pomiędzy nadajnik i odbiornik sygnału po prostu rozcinając przewody. Separator pobiera energię z sygnału wejściowego i przekazuje jej znaczną część do odbiornika. Strata energii wewnątrz separatora przekłada się na dodatkowy spadek napięcia (3.1V), który należy dodać do spadku napięcia na oporności wewnętrznej odbiornika.

Separator pasywny T924sp

 

Separator pasywny T924spKarta katalogowa separatora T924sp (53kB)Mierniki panelowe P1224 i P1224L są w pełni programowalnymi miernikami standardowego sygnału 4÷20mA z wyświetlaczem LED umożliwiającym przedstawianie wartości od -1999 do 9999 z odpowiednio ustawioną kropką dziesiętną. Wysokość cyfr wyświetlacza wynosi 10mm dla miernika P1224 i 20mm dla P1224L. Miernik włącza się szeregowo w pętlę prądową, bez potrzeby dodatkowego zasilania. Maksymalny spadek napięcia na mierniku wynosi 3.8V przy sygnale wejściowym 20mA. Program konfiguracyjny, wspólny dla nowej serii mierników, umożliwia konfigurację filtrów wejściowych i sposobu przekształcenia sygnału. Dostępne są przekształcenia: liniowe, szeregiem potęgowym i funkcją stabelaryzowaną przez użytkownika. Program można pobrać korzystając z linku na tej stronie. Pomiary wykonywane są z dokładnością lepszą niż 0.1%. W trybie wyświetlania bezpośrednio wartości mierzonego prądu zakres pomiarowy (standardowo 3.75÷21.75mA) rozszerza się do 1.5÷22mA.

Miernik panelowy P1224


Miernik panelowy P1224Karta katalogowa miernika P1224 (56kB)

Miernik panelowy P1224LKarta katalogowa miernika P1224L (56kB)

P1200 Program do konfiguracji mierników serii P1200, v1.24 (400kB)


Przetwornik sygnałów automatyki T1239
Jest to w pełni programowalny przetwornik standardowych sygnałów napięciowych i prądowych stosowanych w automatyce. Zakres wejściowy dobiera się jako podzakres -11÷11V lub -22÷22mA. Przetwornik jest zasilany z wyjściowej pętli prądowej 4÷20mA. Program konfiguracyjny, wspólny dla wszystkich przetworników serii T1200, umożliwia też konfigurację filtrów i sposobu przekształcenia sygnału. Dostępne są przekształcenia: liniowe, szeregiem potęgowym i funkcją stabelaryzowaną przez użytkownika. Program można pobrać korzystając z linku na tej stronie. Przetwornik zapewnia separację galwaniczną pomiędzy wyjściem a wejściem (napięcie probiercze 2kV) i przetwarzanie z dokładnością 0.05%. Jest też wyposażony w nadajnik podczerwieni umożliwiający współpracę z PDA.

t1239.gif


Przetwornik T1239Karta katalogowa przetwornika T1239 (40kB)

Programator Program do konfiguracji przetworników serii T1200, v2.30 (430kB)


T1249, T1249R - programowalny przetwornik temperatura/4÷20mA

 • współpraca z czujnikami rezystancyjnymi: Pt100, Ni100, Cu100 i termoelementami: B, C, E, J, K, N, R, S i T
 • w pełni programowalny wybór czujnika i zakresu pomiarowego
 • sygnalizacja uszkodzenia czujnika
 • konfiguracja przez port szeregowy/USB komputera PC
 • oprogramowanie dla Windows 95/98/ME/XP bez dodatkowej opłaty
 • klasa dokładności 0.05
 • napięcie probiercze izolacji - 2kV
 • zasilanie z wyjściowej pętli prądowej
 • zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe
 • wewnętrzne ograniczenie prądu wyjściowego
 • obudowa nalistwowa o szerokości 12.5mm
 • cena 292,80 zł (>50 szt.)
programowalny przetwornik temperatury T1249 programowalny przetwornik temperatury T1249R

 

programowalny przetwornik temperatury T1249Karta katalogowa przetwornika T1249 (99kB)


Programator Program do konfiguracji przetworników serii T1200, v2.30 (430kB)


T921s, T924s, T967s - przetworniki sygnałowe I,V/4÷20mA

 • obudowa o grubości 6,2mm
 • izolacja 2kV
 • zasilanie z pętli prądowej
 • cena 228 zł (>50 szt.)

T921s przetwarza sygnał 0÷20mA na 4÷20mA, T924s separuje sygnał 4÷20mA działając prawidłowo już od ok. 1.5mA, a T967s może być wykorzystany jako przetwornik sygnału 0÷10V na 4÷20mA.

przetworniki sygnałowe T924s

 


   TopPoczątek strony    HomeStrona główna            Copyright © 1999- by CCIBA®