Automatyka przemysłowaHome
Nasza oferta Nowości Formularz kontaktowy Formularz zamówienia Poradniki Katalogi i programy Informacje o firmie English version MenuMenu

   Oferta > zasilacze i regulatory


Zasilacze i regulatory


Regulator napięcia T800


Regulator napięcia T800 Regulator_napięcia
 • regulator szeregowy 24V~ / 24V=
 • prąd wyjściowy do 500 mA
 • zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe na wejściu i wyjściu
 • sygnalizacja zasilania diodą LED
 • obudowa nalistwowa o szerokości 30mm


Moduł o symbolu T800 jest szeregowym regulatorem napięcia zawierającym prostownik, filtr i scalony regulator napięcia o wydajności 500mA oraz bezpiecznik. Może on być stosowany do zasilania elementów automatyki z sieci energetycznej za pośrednictwem dodatkowego transformatora 220V~ / 24V~ (z jednego transformatora może być zasilanych kilka regulatorów).

T800Karta katalogowa T800Regulator spadku napięcia T801


Regulator spadku napięcia T801 Regulator_napięcia
 • regulowany spadek napięcia 12÷21V=
 • wydajność prądowa: 300 mA
 • wewnętrzne ograniczenie prądu
 • dowolna polaryzacja
 • obudowa nalistwowa o szerokości 30mm


T801 jest regulatorem spadku napięcia włączanym szeregowo pomiędzy źródło napięcia a obciążenie. Spadek napięcia stałego jest ustawiany potencjometrem w granicach 12÷21.5V. Moduł jest przeznaczony do zasilania elementów automatyki wymagających obniżonego (w stosunku do np. 24V) napięcia zasilania.

T801Karta katalogowa T801Przetwornica T802


Przetwornica T802 Regulator_napięcia
 • przetwornica 24V= / 24V=
 • wydajność prądowa: 25 mA
 • napięcie wejściowe 18÷30V
 • izolacja galwaniczna 2kV
 • sygnalizacja zasilania diodą LED
 • uniwersalna obudowa nalistwowa o szerokości 22.5mm


T802Karta katalogowa

Przetwornica przeznaczona jest do zasilania pojedynczego przetwornika pomiarowego, gdy wymagane jest separowanie obwodu od istniejącego zasilania 24V. Oprócz zabezpieczeń nadprądowych i termicznych, przetwornica zawiera dodatkowy stabilizator napięcia wyjściowego.

T802Zasilacze T803, T804, T805


Zasilacze T803, T804, T805 Zasilacz
 • zasilacz 5V, 12V lub 24V=
 • wydajność prądowa: 0.4, 0.2 lub 0.1A
 • zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe wyjścia
 • sygnalizacja zasilania diodą LED
 • uniwersalna obudowa nalistwowa o szerokości 40mm

T803-5Karta katalogowa

Zasilacze T803, T804, T805 dostarczają stabilizowanego napięcia stałego, odpowiednio 5V, 12V i 24V, z wydajnością prądową 0.4, 0.2 i 0.1A. Napięcie probiercze izolacji galwanicznej wynosi 2kV. Ze względu na wydzielaną moc cieplną zasilacz należy montować na szynie z odstępem min. 15mm od innych modułów.
Zasilacz T805i, T805i-4


Zasilacz T805i Zasilacz
 • zasilacz impulsowy 24V=
 • wydajność prądowa: 0.15A lub 0.4A
 • izolacja galwaniczna 3kV
 • zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe wyjścia
 • sygnalizacja zasilania diodą LED
 • uniwersalna obudowa nalistwowa


T805iKarta katalogowa

Zasilacz T805i jest impulsową wersją zasilacza T805. Ze względu na wysoką sprawność przetwornicy impulsowej, straty cieplne są mniejsze niż w przypadku zasilacza T805 wykorzystującego transformator sieciowy. Pozwala to na umieszczanie zasilaczy T805i na listwie montażowej bez stosowania odstępów umożliwiających odprowadzanie ciepła. Zasilacz T805i (T805i-4) ma taki sam rozkład wyprowadzeń jak T805, ale mieści się w obudowie o szerokości 22.5mm (25mm).

T805iZasilacz T806


Zasilacz T806 Zasilacz
 • zasilacz 2×24V=
 • wydajność prądowa: 2×25mA
 • zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe wyjść
 • sygnalizacja zasilania diodami LED
 • uniwersalna obudowa nalistwowa o szerokości 40mm


T806Karta katalogowa

Zasilacz T806 dostarcza stabilizowanego napięcia stałego z wydajnością prądową 25mA do dwóch izolowanych wyjść. Napięcie probiercze izolacji galwanicznej wynosi 2kV. Ze względu na wydzielaną moc cieplną zasilacz należy montować na szynie z odstępem min. 15mm od innych modułów.

T806Zasilacz T807N


Zasilacz T807N Zasilacz
 • zasilacz 24V=
 • wydajność prądowa 1A
 • izolacja galwaniczna 3kV
 • zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe wyjścia
 • sygnalizacja zasilania diodą LED
 • obudowa nalistwowa


T807NKarta katalogowa

T807N jest klasycznym zasilaczem wykorzystującym transformator sieciowy i regulator szeregowy. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią bezpieczniki po stronie pierwotnej transformatora i na wyjściu. T807N można przeciążyć do wartości 1,5×In przez okres ok.30min. (czas zależny od temperatury otoczenia), po czym zadziałają ograniczenia termiczne. Zasilacz jest osadzony na podstawie umożliwiającej montaż na listwie 35mm.

T807N
TopPoczątek strony    WsteczWstecz            Copyright © 1999- by CCIBA®